Autor - szczegóły

Pawlik-Kwaśniewska, Weronika, Polska

  • Vol 22, No 3 (2012) - Artykuły Recenzyjne
    O oświeceniowym źródle poznania, szaleństwie konwersacyjnym i szklarniowych luksusach. Wokół osiemnastowiecznego doświadczania przyjemności...
    Abstrakt  PDF
  • Vol 32, No 1 (2015) - Recenzje
    Idea i ideologizacja czarownictwa w interpretacji Bartosza Marcińczaka
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism