Autor - szczegóły

Pawlik-Kwaśniewska, Weronika, Toruń, Polska

  • Vol 22, No 3 (2012) - Artykuły Recenzyjne
    O oświeceniowym źródle poznania, szaleństwie konwersacyjnym i szklarniowych luksusach. Wokół osiemnastowiecznego doświadczania przyjemności...
    Abstrakt  PDF
  • Vol 31, No 4 (2014) - Artykuły Recenzyjne
    Literacki wzorzec szlachcianki a rzeczywistość historyczna polskiego baroku. O kazaniu pogrzebowym jako źródle do badań nad społeczną mentalnością (Urszula Kicińska, Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism