Autor - szczegóły

Pawlik-Kwaśniewska, Weronika, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

  • Vol 24, No 1 (2013) - Artykuły Recenzyjne
    Reszut-ha-jachid trzech kobiet. O siedemnastowiecznej autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety na marginesach. Trzy siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 392
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism