Autor - szczegóły

Osiński, Zbigniew, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i In. Środków Przekazu, PolskaPartnerzy platformy czasopism