Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Nowe Media to pierwsze takie pismo w Polsce. Wydają je wspólnie Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Na jego łamach prezentowane są najnowsze badania oraz refleksja teoretyczna nad wykorzystywaniem nowych mediów w życiu codziennym, kulturze, polityce, sztuce, etc. oraz integracja środowiska naukowego i środowiska osób w praktyce zajmujących się problematyką szeroko pojmowanych nowych mediów.
Nowe Media to czasopismo otwarte na inicjatywy ze strony osób czynnie zajmujących się nowymi mediami (dziennikarze, blogerzy, graficy, webmasterzy) oraz środowisk naukowych ? komunikologów, politologów, socjologów, antropologów, filologów, teoretyków mediów, teoretyków sztuki.
W Nowych Mediach publikowane są artykuły naukowe, wyniki badań empirycznych i recenzje książek oraz prace powstające przy użyciu technik komputerowych (artyści plastycy). Każdy numer Nowych Mediów posiada stałą strukturę, na którą składają się kolejno: Studia i rozprawy, Rozmowy, Raporty z badań, Recenzje, Komunikaty.
Studia i rozprawy to dział, w którym prezentujemy artykuły naukowe będące wynikiem autorskich prac. Jest on więc przestrzenią naukowej dyskusji o ważnych zagadnieniach współczesnej nauki. Rozmowy to dział, w którym publikujemy zapis wywiadu z teoretykiem lub praktykiem zajmującym się przestrzenią nowomedialną. Dzięki temu chcemy ożywić dyskurs naukowy i poszerzyć go o dialog związany z uzusem nowych mediów w różnych przestrzeniach społecznych. Dział Raporty z badań to część rocznika poświęcona najnowszym badaniom nowych mediów. Kolejny dział poświecony jest recenzjom książek, w którym dopuszczamy również odpowiedzi autorów. W Komunikatach pragniemy prezentować obszerne sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych (kongresów, sympozjów, konferencji) w kraju i zagranicą.
Z kolei, liczymy na to, że stałymi odbiorcami pisma będą środowisko naukowe i akademickie (wykładowcy, badacze i studenci).
Pismo jest rocznikiem recenzowanym, wydawanym w języku polskim, redagowanym przez główne ośrodki akademickie w kraju, zajmujące się badaniami nad komunikacją społeczną, dziennikarstwem, socjologią i naukami politycznymi. Do Rady Programowej Nowych Mediów pozyskaliśmy czołowe autorytety naukowe, prowadzące badania nad problematyką mediów i komunikacji społecznej. Co istotne, nasza inicjatywa ma charakter otwarty ? do współpracy zapraszamy ośrodki prowadzące badania związane z problematyką pisma.

 

Działy

Studia i Rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Rozmowy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Raporty z badań

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Komunikaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wytyczne dla autorów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania i komunikaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Noty o autorach

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 


Partnerzy platformy czasopism