Tweet jako odmiana newsa czy nowy (ponowoczesny) gatunek dziennikarski?

Marek Palczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2013.002

Abstrakt


Autor artykułu przedstawia charakterystykę nowego medium online – Twittera, i zastanawia się nad genologią tweetów. Stawia pytanie: czy są one kolejną odmianą newsa, czy może nowym (ponowoczesnym) gatunkiem dziennikarskim? Twitter to istniejące od 2006 roku medium społecznościowe (social media). Założony został przez Jacka Dorseya, Noaha Glassa, Biza Stone’a i Evana Williamsa. Według najnowszych danych na Twitterze zarejestrowanych jest obecnie przeszło 500 mln użytkowników (aktywnych jest ok. 140 mln), którzy generują 340 mln tweetów dziennie.

Przyjmuje się, że tweety są nieprzekraczającymi 140 znaków wpisami, zamieszczanymi w Internecie na Twitterze – platformie (portalu) mikroblogów. Użytkownicy Twittera dokonują wpisów, które mogą czytać zarejestrowani na tej platformie odbiorcy. Z analizy treści tweetów polskich dziennikarzy i polityków na Twitterze wynika, że pod postacią tweetów kryją się m.in. informacje (zapowiedzi, zajawki, wzmianki, flesze), komentarze, opinie, polemiki, konwersacje, pytania, odpowiedzi, cytaty, hiperlinki oraz materiały audio i wideo. Tweety wyrywają informacje z kontekstu, przenoszą w inną rzeczywistość, czasami wręcz nie wiadomo do czego się odnoszą, co prostują, czy z czym polemizują. Są niejasne, niesprecyzowane, niedookreślone, niepełne i nieskończone. Pod tym ostatnim względem upodabniają się do newsów w Internecie, które również nie mają formy skończonej, lecz interaktywną i mogą być uzupełniane przez użytkowników. Tweetom brakuje wszystkich cech paradygmatu newsa: nie mają one struktury odwróconej piramidy (nie posiadają wyodrębnionego lidu, korpusu, tytułu, czy tła), odpowiadają na okrojony zestaw pytań informacji dziennikarskiej, odwołują się do niewielu wartości informacyjnych. Autor skłania się do konkluzji, że tweet jest nowym, wyłącznie internetowym, hybrydalnym, polimorficznym gatunkiem dziennikarskim, łączącym cechy gatunków informacyjnych i publicystycznych na płaszczyźnie nowej technologii. Chcąc skrywać się za formą i treścią newsa, w rzeczywistości często opisuje bardziej siebie samego niż zewnętrzne wydarzenia.


Słowa kluczowe


Internet; Twitter; tweet; news; gatunki dziennikarskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bruns Axel. 2005. Gatewatching. Collaborative online news production. New York: Peter Lang.

Hoyer Svennik. 2005. The Idea of the Book. Introduction, [w:] S. Hoyer, H. Pottker (red.), Diffusion of the News Paradigm 1850–2000. Goeteborg: Nordicom.

Jakubowicz Karol. 2011. Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.

Kuhn Thomas. 2009. Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: Aletheia. Levinson Paul. 2012. Nowe nowe media, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Palczewski Marek. 2010. Kilka uwag o tabloidyzacji newsa, [w:] M. Palczewski, M. Worsowicz. News wobec wyzwań XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s. 73–84.

Palczewski Marek. 2010. Nowy paradygmat newsa, infotainment i tabloidyzacja na przykładzie telewizyjnych serwisów informacyjnych (Wiadomości TVP i Faktów TVN), [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Ludzie polskich mediów. Celebryci a redaktorzy, Toruń, s. 34–47.

Palczewski Marek. 2010. Paradygmat newsa wczoraj i dziś, [w:] R. Polak, Dziennikarskie perspektywy specjalizacji, Kraków–Rzeszów–Zamość, s. 35–56.

Ryfe David Michael. 2012. Why Objectivity Is Impossible in Networked Journalism and What This Means for the Future of News, [w:] Burton St. Jonh III i Kirsten A. Johnson (red.), News with a View. Essays on the Eclipse of Objectivity in Modern Journalism. Jefferosn, North Carolina, and London: McFarland & Company, Inc. Publishers, s. 189–204.

Słownik Wyrazów Obcych PWN. 2004. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Więckiewicz Marta. 2012. Blog w perspektywie multimedialnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Worsowicz Monika. 2010. Mam newsa czyli o problemie naukowców i problemie dziennikarzy, [w:] M. Palczewski, M. Worsowicz, News wobec wyzwań XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s. 9–24.

Artykuły w pismach specjalistycznych

Deuze Mark. 2003. The Web and its Journalism: Considering the Concequences of Different Types of Newsmedia Online. „New Media & Society“, 5(2), s. 203–230.

Palczewski Marek. 2009. Definicje i koncepcje newsa w tradycji anglosaskiej, „Studia Medioznawcze”, 3 (38), s. 50–65.

Palczewski Marek. 2014. Twitter – ponowoczesne źródło informacji, „Dziennikarstwo i Media” 4/2014 (w druku).

Tetelowska Irena. 1966. Informacja – odrębny gatunek dziennikarski, „Zeszyty Prasoznawcze”, z.1–2.

Źródła internetowe

Kawik Artur, Ilu użytkowników Twittera to martwe dusze?, http://socialpress.pl/2012/11/ilu-uzytkownikow-twittera-to-martwe-dusze/, 27.03.2013.

Palczewski Marek.2013. Jedną dobę na Twitterze opisał Marek Palczewski, http://www.sdp.pl/jedna-doba-na-twitterze-19-marca-2013-opisal-marekpalczewski, 27.03.2013.

Richards Jonathan, Lewis Paul, How Twitter was used to spread – and knock down – rumours during the riots, http://www.guardian.co.uk/uk/2011/dec/07/how-twitter-spread-rumours-riots, 27.03. 2013.

„Rzeczpospolita”, 26.03.2013 – http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/994021.html?print=tak&p=0, 26.03.2013.

Twitter http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter

Twitter https://twitter.com/


Partnerzy platformy czasopism