Vol 2, No 19 (2014)

Table of Contents

Original research projects

Nina Ogińska - Bulik, Magdalena Zadworna-Cieślak
7-24
Violetta Kopińska
25-42
Adrianna Sarnat-Ciastko
43-60
Janina Duszyńska
61-80

Meta-analyses of research on education

Marzenna Zaorska
81-96
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
97-128
Dorota Pankowska
129-148
Elżbieta Wieczór
149-166
Iwona Murawska
167-180

Methods of data collection and analysis in educational research

Maria Czerepaniak - Walczak
181-194
Anna Pierzchała
195-210
Wanda Dróżka
211-234
Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska
235-256

News from educational practice

Anna Bieganowska, Anna Witek
257-270
Spis treści
 
Strony redakcyjne
 
Informacje o autorach, odbytych konferencjach oraz lista recenzentów
 


Partnerzy platformy czasopism