Umowa spółki cichej – podatkowoprawne skutki jej zawarcia i wykonywania

Monika Zieniewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.023

Abstrakt


Instytucja spółki cichej nie jest obecnie uregulowana w żadnym akcie prawnym w polskim systemie prawnym, choć jej doniosłość w praktyce nie budzi wątpliwości. Jak każda czynność dokonywana w sferze gospodarczej i ekonomicznej zawarcie i wykonywanie umowy spółki cichej wiąże się z określonymi skutkami na gruncie prawa podatkowego. Ze względu jednak na brak ustawowej regulacji tej instytucji problematyczna jest kwestia ustalenia skutków podatkowoprawnych. Stąd szczególnej uwagi wymaga zarówno zagadnienie określenia tych skutków na gruncie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, jak i kwestia ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki cichej.

Słowa kluczowe


spółka cicha; umowa spółki cichej; podatek; podatki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jacyszyn J., Spółka cicha jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, „Rejent” 1994 r., nr 7–8, s. 89–117.

Jędrejek G., Spółka cicha, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

Jędrzejewska A., „Cywilna” spółka o charakterze wewnętrznym a „handlowa” spółka cicha, „Przegląd Prawa Handlowego”, 1995 nr 5, s. 13–19.

Jędrzejewska A., Spółka cicha na tle innych podobnych form kapitałowego współdziałania osób, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, nr 4, s. 8–14.

Jędrzejewska A., Z problematyki nietypowej spółki cichej, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995 r., nr 3, s. 1–5.

Koch A., Spółka cicha w świetle przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, nr 7, s. 1–7.

Koronkiewcz A., Spółka cicha jako umowa sui generis, „Rejent” 2007, nr 1 (189), s. 127–144.

Niestrzębski D., Umowa spółki cichej a opłata skarbowa, „Przegląd Podatkowy” 1997, nr 5, s. 13–14.

Przekopiak J., Opodatkowanie przychodów wspólnika cichego uzyskanych z uczestnictwa w spółce cichej, „Prawo Spółek” 1997, nr 4, s. 57–59.

Żurek K., Spółka cicha. Charakter prawy. Funkcje i zalety. Wzory pism, Zakamycze, Kraków 1999.

Żurek K., Status prawnopodatkowy wspólników spółki cichej, „Prawo Spółek” 1999, nr 11, s. 23–27.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism