Paedagogia Christiana

Paedagogia Christiana

Paedagogia Christiana (ISSN: 1505-6872; ISSN (online): 2451-1951) is a peer-reviewed scientific journal, published in an open access form, devoted to the issues of Christian pedagogy. It has been published in Torun (Poland), at the Nicolaus Copernicus University, since 1997 – as a semi-annual journal. Its aim is to promote philosophical and theological reflection on and the results of empirical research relating to Christian education and its role in supporting individual and social development. The journal publishes the results of research on experiences of the Christian upbringing, both in terms of the historical aspects and of the contemporary practice of churches, schools and religious movements and associations. Articles may be accepted which do not directly deal with the issue of Christian education, but instead talk about its humanistic and personalistic foundations. These would include issues related to what is broadly understood to be a religious education, as well as those concerned with the moral and social upbringing of children generally; all must be presented in terms of contemporary socio-cultural conditions. The journal is under the patronage of the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences.

W celu uzyskania informacji w języku polskim należy zmienić język w panelu po prawej stronie.

Vol 46, No 2 (2020): Being Alone Together in Education

Editors of the issue: prof. Julian Stern, dr Małgorzata Wałejko

Vol 45, No 1 (2020): Being Alone Together in Education

Editors of the issue: Julian Stern, Małgorzata Wałejko

Vol 44, No 2 (2019): Religious Education and the Development of Subjectivity

Redaktorami naukowymi tomu są: dr Wojciech Sadłoń oraz dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK

 „Stworzenie anglojęzycznych zeszytów tematycznych pod hasłem Wychowanie integralne oraz Edukacja religijna a rozwój podmiotowości jednostki” – zadanie finansowane w ramach umowy 702/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Vol 43, No 1 (2019): The Pedagogy of Chiara Lubich

Redaktor tomu: dr Mariola Teresa Kozubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dofinansowanie: Fundacja Mariapoli

 

Vol 42, No 2 (2018): Integral Education

Redaktorem tomu jest ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak.

"Stworzenie anglojęzycznych zeszytów tematycznych pod hasłem 'Wychowanie integralne' oraz 'Edukacja religijna a rozwój podmiotowości jednostki' - zadanie finansowane w ramach  umowy 702/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Vol 35, No 1 (2015)

Redaktorzy naukowi tomu:
Jarosław Horowski
Piotr Kostyło
Krzysztof Skorulski


Partnerzy platformy czasopism