POLISH PUBLIC DEBT IN PERIOD OF INTEGRATION WITH EUROPEAN UNION

Grzegorz Górniewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2012.002

Abstract


Public debt is currently one of the biggest economic issue in Poland. In the last few years, its proportions systematically increased. The debt of government as well as local government sector grew. The ministry of finances made various efforts to reduce the public debt by prior
buying of liabilities and accounting manipulations.

Keywords


public debt, government sector, local government sector, demography

Full Text:

PDF (Polish)

References


Chądzyński M., Długi zamiatane do spółek, „Dziennik Gazeta Prawna” 2010, nr 204.

Chądzyński M., Obligacje miast mało atrakcyjne, „Dziennik Gazeta Prawna” 2010, nr 182.

Cieślak-Wróblewska A., Miasta restrukturyzują długi, „Rzeczpospolita” 2011, nr 56.

Cieślak-Wróblewska A., Nie tylko Unia winna długom miast, „Rzeczpospolita 2011, nr 301.

Cieślak-Wróblewska A., Nowe prawo, mniej nwestycji?, „Rzeczpospolita” 2011, nr 18.

Cieślak-Wróblewska A., Samorządy znów mocno się zadłużą w tym roku, „Rzeczpospolita” 2011, nr 124.

Cieślak-Wróblewska A., Wątpliwości wobec handlu deficytem , „Rzeczpospolita” 2011, nr 91.

Dług publiczny – Raport Roczny 2010, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.

Fandrejewska A., Polski sposób na dług, „Rzeczpospolita” 2011, nr 295.

Glapiak E., Inna metoda liczenia, niższy dług państwa, „Gazeta Giełdy Parkiet” 2011, nr 272.

Glapiak E., Komisja finansów za ograniczeniem ulg, „Gazeta Giełdy Parkiet” 2010, nr 245.

Glapiak E., Ograniczyć tempo przyrostu długu, „Rzeczpospolita” 2010, nr 254.

Glapiak E., Rząd inaczej policzy dług, „Rzeczpospolita” 2011, nr 274.

Górniewicz G., Dług publiczny. Historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz 2012.

Kamińska A., Dług Polski mniejszy, ale balansuje na granicy, „Rzeczpospolita” 2011, nr 301.

Kołodko G., Rezerwy na ciężkie czasy, „Gazeta Finansowa” 2011, nr 50.

Kowalczyk J., Potyczki skarbników z rządem, „Puls biznesu” 2010, nr 185.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.

Olechowski J., Rząd ogranicza gminy, „Dziennik Gazeta Prawna” 2010, nr 186.

Osiecki G., Albo OFE, albo strefa euro, „Dziennik Gazeta Prawna” 2010, nr 177.

Osiecki G., Polska bierze 2 mld euro kredytu z EBI, „Rzeczpospolita” 2010, nr 242.

Osiecki G., Rząd próbuje wyhamować zadłużanie się samorządów, „Dziennik Gazeta Prawna” 2011, nr 4.

Osiecki G., Samorządy zagrażają budżetowi, „Dziennik Gazeta Prawna” 2010, nr 174.

Ostrowska K., Samorządy tracą na decyzjach polityków, „Rzeczpospolita” 2010, nr 236.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa 2003.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa 2005.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2007.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009.

Rybiński K., Zmarnowana dekada, „Forbes” 2010, nr 11.

Słojewska A., Polska twardo walczy o lepsze statystyki, „Rzeczpospolita” 2010, nr 218.

Walewska D., Trwa wyścig do sterów w MFW, „Rzeczpospolita” 2011, nr 111.


___________________________

ISSN: 2391-7601 (online)

ISSN: 2391-4920 (print)

(old ISSN: 1689-8168)

 
 

Partnerzy platformy czasopism