POLAND AND THE PEACE WITH GERMANY – INSTITUTIONAL SOLUTIONS: THE MINISTRY OF CONGRESS WORK AND THE BUREAU OF CONGRESS WORK 1939–1948

Katarzyna Kącka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2012.004

Abstract


The purpose of this article is to present the institutional arrangements of the Polish Ministry of Foreign Affairs, related to the preparation for the time of peace with Germany during and after World War II. These solutions were a  rather important element, and determined the
activities of the department both during the war and after its end.
The study’s main objective is to show in an organized, orderly manner the findings, present in historiography, concerning the activities of Polish Congress institutions in two different historical moments and in different organizational frameworks: firstly, the Ministry of Congress Work during wartime, and secondly – the Bureau of Congress Work after the war ended. Both activities of the Ministry of Congress Work (MPK) and the Bureau of Congress Work (BPK) were devoted
entirely to studying materials about Germany and formulating theories – above all, theories about their future as a nation and as a state, and their new place in international structures.

Keywords


Bureau of Congress Work, Ministry of Congress Work, Poland, Germany

Full Text:

PDF (Polish)

References


Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947, ANEKS, Londyn 1990.

Dobrowolski S. W., Dyplomacja Polski Ludowej 1944–1980. Organizacja i funkcjonowanie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1981.

Duraczyński E., Rząd polski na uchodźstwie 1939–1945. Organizacja, personalia, polityka, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1993.

Kroll B., Struktura polskich centralnych władz emigracyjnych w latach 1939–1945, „Czasopismo prawno-historyczne”, t. XXVIII, 1976, z. 2.

Naszkowski M., Paryż – Moskwa. Wspomnienia dyplomaty (1945–1950), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

Pasierb B., Polskie prace przygotowawcze do Traktatu Pokojowego z Niemcami 1916–1948. Instytucje – ludzie – problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.

Posiedzenie Rady Ministrów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 10.03.1944.

Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918–2000. Struktury organizacyjne, Wydawnictwo Askon, Warszawa 2000.

Winiewicz J., Dlaczego i jak trzeba zmienić dotychczasową granicę Polski z Niemcami, „Nowa Polska”, t. IV, 1945, z. 2.

Zabiełło S., Na posterunku we Francji, IW PAX, Warszawa 1967.


___________________________

ISSN: 2391-7601 (online)

ISSN: 2391-4920 (print)

(old ISSN: 1689-8168)

 
 

Partnerzy platformy czasopism