THE ECONOMIC SITUATION OF POLISH AND SELECTED COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE, TWO DECADES AFTER THE END OF THE TRANSFORMATION

Piotr Siemiątkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2012.005

Abstract


In the present study compared the progress made in the countries of Central and Eastern Europe twenty years after the transition. The analysis have been selected economic aspects of the functioning of economies such former Eastern Bloc countries like Poland, the Czech
Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Hungary, Ukraine and Belarus. The article in addition to countries, which together with the Polish came in 2004 to the European Union included, because of the immediate neighborhood, Ukraine and Belarus. Their inclusion in the analysis for comparative purposes seems to be the most appropriate, because they have chosen a different path from the rest of the development, as a  sovereign country.

Keywords


information society, transformation, demography, students, Lithuania, Germany, Poland, Republic Czech, Ukraine

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bojar M., Metody zwalczania bezrobocia w Polsce – przykład regionu lubelskiego, [w:] E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa 2006.

Bondarenko V., Competitiveness and innovativeness of the Belarusian economy, [w:] E. Teichmann (red.), Region Morza Bałtyckiego i Białoruś – czynniki konkurencyjności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.

EUROSTAT Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_ database, (29.10.2012).

Fiedor B., Polski wzrost gospodarczy w kontekście współczesnych kontrowersji wokół teorii i polityki wzrostu, [w:] M. Klamut, Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Gagacka M., Etyczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w dobie globalizacji, [w:] E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa 2006.

Górniewicz G., Dług publiczny. Historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz 2012.

Hyman D., Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy, Cengage Learning, Mason 2011.

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database.

Liuhto K., Kaartemo V., Enhancing regional competitiveness in Poland, [w:] E. Teichmann (red.), Region Morza Bałtyckiego i Białoruś – czynniki konkurencyjności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.

Muller A., Globalizacja mit czy rzeczywistość, [w:] Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.

Siemiątkowski P., Jankowska E., Financial Dependence of the PIIGS Countries, „Journal of World Economic Research” 2013, Vol. 2, No. 5; DOI: http://dx.doi.org/10.11648/j.jwer.20130205.12.

Taylor J.B., The Financial Crisis and the Policy Responses: an Empirical Analysis of What Went Wrong, „NBER Working Paper Series” 2009.

Yafimenka I., Innovative development of labour market in the Republic of Belarus as a factor of strengthening the competitiveness of the state, [w:] E. Teichmann (red.), Region Morza Bałtyckiego i Białoruś – czynniki konkurencyjności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.


___________________________

ISSN: 2391-7601 (online)

ISSN: 2391-4920 (print)

(old ISSN: 1689-8168)

 
 

Partnerzy platformy czasopism