Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 53, No 1 (2021) Liturgia szczytem i źródłem modlitwy uczniów Chrystusa w Kościele starożytnym Abstrakt  PDF
Andrzej Żądło
 
Vol 52, No 4 (2020) Książę Apostołów – sługa sług bożych o oczyszczaniu papieskiej liturgii ze świeckiego protokołu Abstrakt  PDF
Michał Mikołajczak
 
Vol 37, No 1 (2017) Słowo, które staje się obrazem, w tradycji chrześcijan syryjskich Abstrakt  PDF
Mateusz Potoczny
 
Vol 48, No 4 (2019) Human Dimension of the Christian Liturgy Abstrakt
Daniel Brzeziński
 
Vol 44, No 4 (2018) Le disposizioni riguardanti il diaconato permanente dei concili dal IV al. XVI secolo Abstrakt
Ryszard Selejdak
 
Vol 41, No 1 (2018) Celebracje Wielkiego Tygodnia tradycji zachodniosyryjskiej w Kościele Syromalankarskim w Indiach Abstrakt  PDF
Mateusz Potoczny
 
Vol 48, No 4 (2019) Geneza i ewolucja szat liturgicznych: ornat, dalmatyka i kapa. Zabytkowe szaty liturgiczne Bazyliki Mniejszej w Sieradzu Abstrakt  PDF
Paweł Szczepaniak
 
Vol 48, No 4 (2019) The phenomenon of the conciliar reform of the rites of the consecration of virgins Abstrakt
Krzysztof Konecki
 
Vol 47, No 3 (2019) Esperienza e/o intelligenza della Fede. Un tentativo di Teologia-Liturgica Fondamentale Abstrakt
Jordi-Agustí Piqué i Collado
 
Vol 44, No 4 (2018) Mszał jako księga liturgiczna: geneza i ewolucja Abstrakt  PDF
Daniel Brzeziński
 
Vol 42, No 2 (2018) Guglielmo di Saint-Thierry: teologo dell’Eucaristia Abstrakt
Dominik Ostrowski
 
Vol 53, No 1 (2021) Proposals of Inculturation in Liturgical Music in Poland Abstrakt
Piotr Wiśniewski
 
Vol 34, No 2 (2016) Niechrześcijańskie źródła liturgii pogrzebu i kultu zmarłych wczesnego chrześcijaństwa Abstrakt  PDF
Jakub Woźniak
 
Vol 32, No 4 (2015) The Notion of Myth in History, Ethnology and Phenomenology of Religion Abstrakt
Daniel Brzeziński
 
Vol 30, No 2 (2015) Monodia łacińska w XLI edycji Śpiewnika Kościelnego Ks. Jana Siedleckiego Abstrakt  PDF
Piotr Wiśniewski
 
Vol 28, No 4 (2014) Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła Abstrakt  PDF
Lesław Krzyżak
 
Vol 28, No 4 (2014) Kapłaństwo wspólne w celebracji Eucharystii Abstrakt  PDF
Wiesław Kazimieruk
 
Vol 27, No 3 (2014) Elementy kultury „gockiej” w liturgii hiszpańsko-mozarabskiej Abstrakt  PDF
Juan-Miguel Ferrer Grenesche
 
Vol 50, No 2 (2020) Czy wspólnoty chrześcijańskie potrzebują jeszcze liturgii w dobie pandemii koronawirusa i po niej? Odpowiedź Apokalipsy św. Jana Abstrakt  PDF
Dariusz Kotecki
 
Vol 34, No 2 (2016) Odnowione obrzędy sprawowania Wiatyku Abstrakt  PDF
Maciej Grabowski
 
Vol 23, No 3 (2013) Aula liturgiczna: ku ponownemu odkrywaniu teologiczno-liturgicznego sensu Abstrakt  PDF
Daniel Brzeziński
 
1 - 21 z 21 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism