Vol 2 (2012)

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Jacek Lyszczyna
PDF
9-12
Joanna Lekan-Mrzewka
PDF
13-18
Joanna Pietrzak-Thébault
PDF
19-26
Monika Myszor-Ciecieląg
PDF
27-32
Magdalena Kowalska
PDF
33-40
Agnieszka Markuszewska
PDF
41-48
Paweł Zięba
PDF
49-56
Alicja Kloska
PDF
57-64
Grzegorz Nieć
PDF
65-70
Andrzej Piotr Lesiakowski
PDF
71-78

Źródła i dokumenty

Rękopis znaleziony w Paryżu. Traktat Stanisława Morawskiego o muzyce w jego wspomnieniach o Marii Szymanowskiej
Danuta Danek
PDF
79-90
„…my żywi godniejszymi jesteśmy pożałowania…” Nieznany list Maurycego Mochnackiego z 14 października 1833 roku
Mirosław Strzyżewski, Agnieszka Markuszewska
PDF
91-98

Przeglądy i sprawozdania

Gwarili na Bukowinie… Rec.: Z. Seul, Gwarili na Bukowinie. Baśnie, legendy i historie prawdziwe, zebrała i spisała J. Gorzelana, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, seria: „Źródła”, Gorzów Wielkopolski 2009
Dorota Kulczycka
PDF
99-103
Nowe wydanie korespondencji Chopina. Rec.: Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1: 1816–1831, oprac. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
Szudzińska Dominika
PDF
104-105
Bolesława Leśmiana „Poezje zebrane”. Rec.: B. Leśmian, Dzieła wszystkie, t. 1: Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010
Marta Ławrynkowicz
PDF
106-108
Miłosz listy pisze. Rec.: Miłosz listy pisze, red. J. Wolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2011
Marcin Lutomierski
PDF
108-110


Partnerzy platformy czasopism