Vol 3 (2012)

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Mirosław Strzyżewski
PDF
5-10
Teresa Winek
PDF
11-22
Maciej Szargot
PDF
23-28
Magdalena Bizior-Dombrowska
PDF
29-34
Elżbieta Dąbrowicz
PDF
35-46
Agnieszka Markuszewska
PDF
47-54
Jacek Lyszczyna
PDF
55-58
Małgorzata Rowicka
PDF
59-68
Mariusz Zawodniak
PDF
69-76
Milena M. Śliwińska
PDF
77-88

Źródła i dokumenty

Gwiazda Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstu (opracowanie tekstologiczne Agnieszka Markuszewska, z języka francuskiego przełożyła Joanna Pietrzak-Thébault)
Zygmunt Krasiński
PDF
89-108
List Marii Beatrix Krasińskiej do Antoniego Edwarda Odyńca [Warszawa, kwiecień 1877] (przygotowała Monika Myszor-Ciecieląg)
Maria Beatrix Krasińska
PDF
109-114

Przeglądy i sprawozdania

Konferencja-wydarzenie: Krasińskiego światy zapomniane
Marta Ławrynkowicz
PDF
117-120
Edytorstwo Łukasza Garbala – okiem dydaktyka. Rec.: Ł. Garbal, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
Marcin Lutomierski
PDF
115-117

Abstracts & Key Words

Abstracts & Key Words
 
PDF
121-124

Informacje o Autorach

Informacje o Autorach
 
PDF
125-127


Partnerzy platformy czasopism